Unified Sports

Play Unified, Live Unified

Om tegen 2020 haar doelstelling te bereiken, zet Special Olympics in op de forse ontwikkeling van de Play Unified activiteiten, dir is het gezamenlijk sporten van personen met en zonder verstandelijke beperking.  Het doel van Unified sporten :

  • Erkenning en integratie van atleten met een verstandelijke beperking d.m.v. sport
  • Participatie en betrokkenheid van valide personen
  • Persoonlijke ontwikkeling van de atleet en de unified partner

Unified sporten is recreatief, want de vriendschappelijke sfeer leidt tot kameraadschap, maar het is ook competitief, want de deelnemers moeten over capaciteiten beschikken die slechts bekomen worden door een regelmatige training.

blockimage