blockimage

Missie:sociale integratie van personen met een verstandelijke beperking in de hand te werken door middel van sport.

Special Olympics
Nationale spelen
de jaarlijkse organisatie van Nationale Spelen, afwisselend in Vlaanderen, Wallonië en Brussel in cyclus van 5 jaar, waarbij duizenden vrijwilligers hun krachten bundelen om van dit evenement een onvergetelijke ervaring te maken, zowel op sportief als op sociaal vlak.
Internationale spelen
de afvaardiging van Belgische atleten op de Wereldwinter- en de Wereldzomerspelen, die afwisselend om de twee jaar plaatshebben.
Ondersteuning
de ondersteuning van lokale initiatieven die in onze missie kaderen; dit via de medewerking van scholen, sportclubs, instituten, steden en gemeenten,…
Ontwikkeling Play Unified
de verdere ontwikkeling van het programma Play Unified dat het gezamenlijk sporten promoot van personen met een verstandelijke beperking – atleten genoemd – en personen zonder, partners genoemd.