Privacy Policy

Over de organisatie

Deze site behoort toe aan Unified Sailing Belgium VZW, vereniging zonder winstgevend doel.
De zetel is gevestigd op het adres:
Kerkstraat 27, B-2640 Mortsel
Email: ingmar@unifiedsailing.be
BTW-nummer: BE 0565.949.567

Draagwijdte van de informatie op deze site

De bedoeling van deze site is algemene informatie te geven over Unified Sailing Belgium. Unified Sailing Belgium doet al het mogelijke om correcte en actuele informatie aan te leveren, maar kan niet garanderen dat de site exhaustief is en dat alle beschikbare informatie treffend, nauwkeurig en volledig is.

Unified Sailing Belgium kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de aanwending van de informatie op deze site of voor het ontbreken van specifieke informatie.

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld, mag geen enkel element van deze site worden begrepen als een aanbod om producten of diensten te kopen of te verkopen, of meer in het algemeen om contracten te sluiten.

Alle rechten op de inhoud en de opbouw van deze site, en met name maar niet uitsluitend de foto’s, teksten, logo’s, slogans, handelsnamen, … zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door nationale en internationale wetteksten en reglementen. Elke bezoeker van deze site is verplicht deze te respecteren.

Beperkte fragmenten van de inhoud van deze site mogen zonder voorafgaande goedkeuring gebruikt worden, mits expliciete en duidelijke bronvermelding. Dergelijke publicatie mag in geen enkel geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Bescherming van de privacy van de bezoekers van deze site

Voor zover Unified Sailing Belgium persoonlijke gegevens betreffende een gebruiker verkrijgt tijdens diens bezoek aan zijn website, respecteert Unified Sailing Belgium de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorlegt.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.